VAT

バルブ・バルブコントローラー

説明:バルブは、流体媒体の流れ、流れ方向、圧力、温度などを制御する機械的な装置です。真空バルブは、真空チャンバー内に設置される真空部品で、バルブの一種です。
弊社は、VAT、MKS、SMCなど多くのメーカー・機種を修理対応可能です。

01034-KE24
10846-UE24
14040-PE44
65148-PAAG-APD3
021 Series 
10846-XE28
14040-TE44
65148-PAAG-APD3/0036
02109-BA44-AZK1
12040-FE24
14048-PE44
65148-PAAG-APD3/0069
02110-BA24
12040-PA24
16852-JA24
65148-PAAG-APD3/0095
02110-BE24
12044-PA24
16852-JA28
65148-PACC-ALM2/0001
02112-BA24
12046-PE24
64246-EX52
F03-109760/1 
03009-MA44-1001
12048-PA44
64246-PE52
F03-60499
03009-MA44-1003
12144-PA24
64246-UE52
F03-9624770030
03009-MA44-1003/0060
12148-PA44
65040-PA52-ACB1
PM-4 Congtroller
03109-MA44
14036-PE24 ISO63
65040-PA52-ACB2
PM-5 Congtroller
03109-MA44-BAY1/0015
14040-JE24
65044-PH52
PM-6 Congtroller
08040-FA44
14040-PE34
65044-PHHG
PM-7 Congtroller
08140-FA44
14040-PE34-0003
65046-PH52
S08 Series 
10844-PE44
14040-PE34-0004
65050-JH52
S10 Series 
10846-CE24
14040-PE34-1005
65148-PAAG
S64 Series